Livrare rapidă!
Ridicare din magazin.
RO
RU
Loghează-te
Coşul este gol

Termeni și Condiții de folosire a site-ului | Gloss Moldova

Utilizarea site-ului www.gloss.md (în continuare gloss.md), este reglementată prin Termeni și Condiții de Utilizare prezentate în continuare.

Înainte de a utiliza site-ul gloss.md, vă recomandăm să citiți cu atenție condițiile de utilizare. Folosind serviciile paginii web gloss.md, Dvs. sunteți de acord cu Condițiile de utilizare.

Prezentul Acord de utilizare (în continuare „Acord“) stabilește condițiile legale obligatorii de utilizare a serviciilor gloss.md. Prin utilizarea serviciilor glossmd, Dvs. acceptați condițiile prezentului acord, indiferent dacă sunteți „Vizitator ” (care presupune un simplu navigator pe site-ul gloss.md) sau „Utilizator înregistrat/membru” (care presupune înregistrarea pe site). Termenul „Utilizator” înseamnă „Vizitator” sau „Utilizator înregistrat”. Dvs. puteți utiliza serviciile gloss.md (indiferent dacă intenționați să accesați sau să utilizați) doar dacă sunteți de acord să respectați prevederile Acordului și toate legile de referință în vigoare. Dacă doriți să deveniți un utilizator înregistrat/membru, să comunicați cu alți utilizatori înregistrați/membri și să utilizați serviciile gloss.md, Dvs. trebuie să studiați prezentul acord și să indicați acceptarea condițiilor în timpul înregistrării. Conținutul site-ului web și a aplicațiilor mobile, informațiile oferite (inclusiv, prețul și disponibilitatea serviciilor), precum și datele software și infrastructura, utilizate pentru transmiterea conținutului și a informațiilor sunt proprietate a Companiei „Urban Stil” SRL (în continuare Companie) sau a afiliaților săi, furnizori și contractanți.

Compania poate modifica periodic prezentul acord, care intră în vigoare la data publicării pe prezentul site. Utilizând serviciile gloss.md după publicarea modificărilor, Dvs. acceptați respectarea tuturor modificărilor din prezentul acord. Prin urmare, se recomandă să examinați, în mod regulat, acordul, pentru a vă asigura că cunoașteți actualizările incluse în acord.

Politica de confidențialitate

Utilizarea site-lui web și a aplicațiilor Companiei este reglementată de politica de confidențialitate a Companiei, postată și disponibilă pe pagina web gloss.md „Politica de Confidențialitate”, inclusă prin referință în prezentele Condiții - https://gloss.md/ro/privacy.

Descrierea serviciului

Compania oferă utilizatorilor instrumente și mijloace de căutare pentru planificarea și utilizarea comună a serviciilor, inclusiv instrumente de colaborare online și servicii de căutare, cunoscute în prezent sau care vor fi dezvoltate în viitor, integrate în astfel de servicii (în continuare „servicii”).

Compania este o companie ce oferă spre comercializare produse și servicii. 

Dvs. înțelegeți și acceptați că serviciul este prestat fără garanție, iar Compania nu este responsabilă pentru soluționarea la timp a deficiențelor cu privire la furnizarea serviciilor, imposibilitatea căutării și stocării informațiilor, istoricul mesajelor și setările personale ale utilizatorului.

Compania oferă servicii de căutare gratuite pentru uz personal și necomercial. Este interzisă utilizarea gloss.md folosind procese automatizate, chiar și pentru uz personal. Este interzisă utilizarea materialelor și mărcilor comerciale protejate de dreptul de autor.

Toate materialele de pe site-ul web sau aplicație, inclusiv, orice documentație, conținut, text, date, grafică, imagini, interfață și alte materiale și lucrări de autor (în continuare „Materiale”) sunt protejate de dreptul de autor, fiind proprietate sau fiind licențiate de către Companie.

Toate drepturile sunt rezervate

Materialele conțin mărci comerciale, mărci de servicii și denumiri comerciale, aflate în proprietatea Companiei și afiliații terți, de asemenea, pot conține nume de marcă/brand și produse care reprezintă mărci comerciale, indicatori de servicii și denumiri comerciale deținute de proprietarii respectivi. Dacă pe site-ul web sau în aplicații nu sunt specificate alte informații, dvs. aveți permisiunea să vizualizați, să descărcați, să utilizați cache, să copiați și să imprimați materialele, respectând următoarele condiții:

 • Orice copie a materialelor sau a unei părți din acestea trebuie să includă notificarea privind drepturile de autor ale Companiei;

 • Compania are dreptul de a revoca această permisiune în orice moment și orice utilizare a materialelor trebuie întreruptă imediat după notificarea corespunzătoare din partea companiei.

Link-uri către acest site

Dvs. aveți drept limitat, neexclusiv de a crea link-uri hipertext pe pagina principală a site-lui web sau a aplicației, cu condiția ca link-urile nu sunt făcute din greșeală sau în mod conștient false, degradante sau în alt mod denigrează imaginea Companiei, bunurile și serviciile companiei. Acest drept limitat poate fi revocat în orice moment, fără explicație. Este interzisă utilizarea în mod direct și reflectarea folosind tehnologii bazate pe mărci comerciale, logo-uri, denumiri comerciale și alte informații cu drept de autor gloss.md, inclusiv imaginile găsite pe site, conținutul textelor și machetele (designul) paginilor și formele pe pagini, fără consimțământul scris al Companiei.

Conturile, parolele și securitatea utilizatorilor înregistrați

Anumite zone ale site-ului web sau ale aplicațiilor pot fi protejate prin parolă și pot fi vizualizate doar după înregistrare sau autentificare în sistem. După înregistrare, dvs. primiți un profil și trebuie să selectați o parolă care vă va permite să accesați toate serviciile.

Sunteți obligat să păstrați confidențialitatea parolei dvs. și sunteți responsabil pentru toate obligațiile și daunele cauzate de neîndeplinirea de către Dvs. a confidențialității și a tuturor activităților care apar prin utilizarea parolei.

Vă obligați să ne înștiințați imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau orice altă încălcare a securității. Sunteți de acord că Compania nu poate și nu va fi responsabilă pentru daunele sau pierderile, rezultate din nerespectarea acestor reguli de către dvs.

Dacă sunteți autentificat, Dvs. veți rămâne conectat la sistem atât timp până când nu efectuați ieșirea, chiar dacă închideți browserul de navigare.

Condiții generale de utilizare gloss.md

Dvs. recunoașteți că Compania poate stabili reguli și limite generale cu privire la utilizarea Serviciului, inclusiv numărul maxim de itinerarii, stocate în profilul dvs., numărul maxim de utilizatori înregistrați pentru a lucra cu un anumit itinerar și volum maxim al spațiului pe disc, alocat pentru dvs. pe serverele Companiei. În plus, dvs. sunteți de acord să nu întreprindeți nici o acțiune, care, în opinia Companiei, ar putea duce la o încărcare excesivă a serverelor sau a infrastructurii Companiei.
Modificarea Serviciului

Compania are dreptul, în orice moment sau periodic, să modifice, să întrerupă, temporar și/sau permanent, Serviciul (sau a oricărei părți a acestuia), cu sau fără notificare. Dvs. sunteți de acord că Compania nu este răspunzătoare față de Dvs. sau părți terțe pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului.

Întreruperea activității

Dvs. sunteți de acord că Compania  poate, la discreția sa și fără notificare prealabilă, să închidă profilul dvs. și accesul la Serviciu. Astfel de măsuri pot avea următoarele cauze (listă neexhaustivă):

a) încălcarea acestor condiții de utilizare sau a altor acorduri și hotărâri ale Companiei;

b) cererile organelor de drept și ale altor organe de stat;

c) solicitările proprii ale utilizatorului (eliminarea de sine stătător a profilului);

d) întreruperea sau orice altă modificare substanțială în activitatea Serviciului (sau orice parte a acestuia);

d) apariția unor probleme tehnice neprevăzute sau privind sistemul de securitate;

e) perioade prelungite de inactivitate;

g) participarea la activități frauduloase sau ilegale;

h) neachitarea oricăror taxe percepute pentru utilizarea serviciului.

 Eliminarea profilul include:

a) privațiunea accesului la toate ofertele Serviciului, inclusiv, itinerariile Dvs.;

b) ștergerea parolei și a tuturor informațiilor, fișierelor și conținutului asociat contului Dvs. sau toate informațiile aferente (sau orice parte a acestuia);

c) interzicerea utilizării în continuare a Serviciului. De asemenea, sunteți de acord ca ștergerea motivată a profilului și privațiunea accesului la Serviciul se fac la discreția Companiei, iar Compania nu este răspunzătoare față de Dvs. sau orice parte terță pentru întreruperea, ștergerea profilului sau privațiunea accesului la itinerariile create prin intermediul Serviciului.

Refuzul privind răspunderea

Dvs. vă asumați întregul risc de utilizare a Serviciului. Compania refuză direct oferirea oricăror garanții. Compania nu garantează că:

 1. Serviciul va satisface cerințele dumneavoastră;

 2. Serviciul va fi neîntrerupt, la timp, fără erori și securizat;

 3. Rezultatele obținute prin utilizarea serviciului vor fi corecte sau de încredere;

 4. Calitatea produselor, serviciilor, informațiilor și a altor materiale, achiziționate sau obținute de Dvs. prin intermediul Serviciului vă va satisface așteptările dumneavoastră;

 5. Erorile în serviciu vor fi corectate.

Informațiile, software-ul și serviciile, oferite pe site-ul web sau în aplicație, pot conține inexactități sau erori tipografice. Compania și furnizorii săi pot efectua îmbunătățiri și modificări la site-ul web și în aplicație în orice moment. Compania nu face nici o declarație cu privire la caracterul adecvat al informațiilor, bunurilor și serviciilor conținute pe site-ul web sau în aplicație în orice scop, iar plasarea informațiilor privind bunurile și servicii, oferite pe site-ul web sau în aplicație, nu constituie o aprobare sau recomandare a utilizării acestora de către Compania. Toate aceste bunuri și servicii sunt furnizate fără garanție. Prin prezenta, Compania, afiliații și furnizorii refuză toate garanțiile și condițiile referitoare la aceste informații, bunuri și servicii, inclusiv toate garanțiile implicite și condițiile de comercializare, adecvate pentru un anumit scop (titlu), fără încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Compania nu garantează serviciile oferite de furnizori terți. Compania nu este responsabilă pentru faptele, erorile, omisiunile, reprezentările, garanțiile și neglijența furnizorilor, precum și vătămarea corporale, deces, pagube materiale și alte pierderi și cheltuieli generate din acestea. Compania nu este responsabilă pentru întârziere, anulare, grevă, circumstanțe de forță majoră sau altele, care nu depind de Compania și nu asigură rambursarea mijloacelor bănești în cazurile de mai sus, și nu este responsabilă pentru cheltuielile suplimentare, omisiuni, întârzieri, redirecționări și acțiunile statelor și ale autorităților acestora. Compania și furnizorii săi nu sunt responsabili pentru pierderile directe și indirecte, amenzi, accidente, speciale și secundare, sau în alt mod asociate cu utilizarea acestui site web sau aplicație, întârzierea sau incapacitatea de a utiliza, precum și pentru orice informație, software, bunuri și servicii obținute prin intermediul acestui site web sau aplicație ori în alt mod care decurg din utilizarea acestuia. Totuși, fără prejudicii pentru cele menționate, valoarea totală a daunelor suportate de Compania (agenții și furnizorii săi), în cazul răspunderii în temeiul prezentului acord nu depășește, în niciun caz, suma, câștigată de Compania pentru bunul sau serviciul care a cauzat prejudiciul.

Compensarea prejudiciului

Dvs. sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să protejați Compania de reclamații, cauze de acțiune juridică, cereri, penalități în instanțele de judecată, pierderi, daune, amenzi, penalități și alte costuri și cheltuieli, în orice formă, inclusiv, de taxele juridice și contabile prezentate de:

 1. sau în numele Dvs. în volumul care depășesc răspunderea descrisă mai sus;

 2. de către părți terțe, ca urmare a conținutului pe care le-ați trimis, postat sau pus la dispoziția publicului prin intermediul site-ului web sau a aplicației Companiei, sau utilizarea de către dvs. a Serviciului;

 3. orice parte terță ca urmare a utilizării Serviciului de către dvs. sau a altei persoane cu profilul sau parola dvs.;

 4. de către persoane terțe ca urmare a încălcării de către dvs. a acestor Condiții de utilizare, a legii sau drepturilor unor părți terțe.

Utilizarea ilegală sau interzisă

Drept condiție a utilizării Serviciului, Dvs. garantați că nu veți utiliza Serviciul în scopuri ilegale și interzise de aceste condiții și notificări. În același mod Compania are interdicția spre expediere a mesajelor nedorite și inadecvate.

În special, este interzisă utilizarea sistemelor informatice ale Companiei pentru distribuirea materialelor nesolicitate, cu excepție în scop legitim de partajare a informațiilor. Încălcarea Condițiilor de Utilizare și regulilor care interzic distribuirea mesajelor nesolicitate poate duce la urmărire penală și lichidarea, fără notificare, a profilului de pe gloss.md, precum și toate informațiile și itinerariile asociate acestora. Compania nu renunță la niciun drept ca urmare a incapacității aplicării obligatorii a acestor reguli în una sau mai multe cazuri.

Dvs. sunteți de acord să nu utilizați site-ul web sau aplicația Companiei pentru:

 1. încărcare, postare, descărcare, trimiterea prin e-mail sau orice altă formă de punere la dispoziție a conținutului ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, de hartuire, defăimător, vulgar, indecent, cu lezare a demnității, încălcarea intimității, cu conținut agresiv, dubioase privind motive rasiale, etnice sau de altă natură;

 2. pentru a juca rolul altei persoane fizice sau juridice, inclusiv, funcționarii și furnizorii de servicii ale Companiei și de a face declarații false sau în alt mod a crea concepții greșite despre relația dintre Dvs. și alte persoane fizice sau juridice;

 3. pentru a încărca, posta, trimite prin e-mail sau orice altă formă de conținut pe care nu aveți dreptul să îl puneți la dispoziție;

 4. pentru a încărca, posta, trimite prin e-mail sau orice altă formă de conținut de publicitate nesolicitată sau interzisă, materiale promoționale, spam/mesaje nedorite și a altor tipuri de cereri;

 5. pentru a încărca, posta, trimite prin e-mail sau orice altă formă de conținut a materialelor care conțin viruși de software sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe proiectate să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea software, hardware sau echipamentul de telecomunicații;

 6. pentru împiedicarea sau încălcarea activității Serviciului, serverelor și rețelelor, conectate la Serviciu.

Dvs. recunoașteți că Compania poate sau nu verifice conținutul înainte de postare, și că Compania are dreptul (dar nu obligația), la discreția sa, să verifice, să respingă sau să transfere conținutul existent pe Serviciu.

Compania și reprezentanții săi au dreptul să elimine orice încălcare a acestor condiții de utilizare sau orice formă a conținutului inadecvat. Dvs. sunteți de acord că trebuie să evaluați și să vă asumați toată responsabilitatea pentru utilizarea oricărui conținut, inclusiv încrederea în exactitatea, integralitatea și utilitatea unui astfel de conținut. În acest sens, Dvs. recunoașteți că nu trebuie să vă bazați pe fiabilitatea materialelor create sau oferite de Companie.

Publicitatea și link-urile către site-urile terțe

Prezentul site conține hyperlink-uri către site-uri web și site-uri mobile, operate și supravegheate de către persoane care nu sunt asociate Companiei. Hiperlink-urile sunt postate doar în scopuri de familiarizare și de informare. Compania nu controlează aceste site-uri web și site-uri mobile și nu este responsabilă pentru conținutul și utilizarea lor. Faptul că site-ul Companiei conține hyperlink-uri către astfel de site-uri web și site-uri mobile nu înseamnă că Compania susține materialul postat sau anumită asociere cu administrația acestora. De asemenea, Dvs. recunoașteți și sunteți de acord cu faptul că Compania nu poartă răspundere civilă sau de altă natură directă și indirectă pentru daunele și pierderile cauzate de facto sau în rezultatul utilizării sau încrederii în conținutul, bunurile sau serviciile oferite prin intermediul site-lui web sau mobile terțe.

Proprietatea intelectuală

Dvs. sunteți de acord să nu copiați, decompilați și să nu încercați să descoperiți codul inițial, să nu distribuiți și să nu creați lucrări derivate în totalitate sau parțial pe baza Serviciului.

Dvs. sunteți de acord să nu accesați Serviciul prin alte mijloace decât cele prevăzute în mod expres de interfața Companiei. În plus, orice software disponibil prin intermediul acestui site web sau aplicație, inclusiv toate codurile HTML și elementele web de control, sunt deținute sau licențiate de către Companie.

Reproducerea și distribuirea acestui software este strict interzisă.

Dvs. garantați că aveți 18 ani și că aveți dreptul de a încheia acest acord și a utiliza site-ul web și aplicația în conformitate cu Condițiile specificate în aceasta.

Dvs. sunteți de acord să fiți răspunzător financiar pentru utilizarea site-ului sau a unei aplicații (de asemenea, pentru utilizarea profilului Dvs. de către alte persoane, inclusiv, minori care trăiesc cu Dvs.). De asemenea, garantați că toate informațiile furnizate de Dvs. și membrii familiei pe parcursul utilizării site-ului sau a aplicației sunt adevărate și de încredere.

Dvs. conștientizați că toate achizițiile de pe site-urile web sau mobile ale părților terțe sunt efectuate în conformitate cu condițiile de utilizare, postate pe site-uri și site-urile mobile ale furnizorilor, și că orice încălcare a condițiilor furnizorilor poate duce la anularea rezervării sau achiziției. Dvs. sunteți de acord să plătiți integral toate facturile, taxele, impozitele care decurg din utilizarea acestui site web sau site-ul mobil.

Comenzi

Toate comenzile sunt supuse acceptării și disponibilității, iar elementele din coșul dvs. de cumpărături nu sunt rezervate și pot fi achiziționate de alți clienți.

gloss.md oferă produse de vânzare aflate în stoc și disponibile pentru expediere din centrul nostru de distribuție. Cu toate acestea, ocazional, este posibil să așteptăm livrările de la furnizorii noștri. În consecință, este posibil să primiți din când în când posibilitatea de a efectua o plată în avans pentru anumite elemente, caz în care puteți efectua o achiziție în avans. Acest lucru vă va asigura că primiți acest bun în mod prioritar după ce stocul a fost livrat către Companie. Drepturile Dvs. privind achiziția în avans sunt aceleași ca și cele pentru orice altă achiziție la Compania. Alternativ, puteți alege pur și simplu să vă înregistrați adresa de e-mail pentru a anunța sosirea mărfurilor selectate care nu sunt păstrate în stoc.

Bunuri primite în stoc pot fi pre-alocate pentru a satisface comenzile plăților în avans, iar clienții care efectuează plățile în avans vor primi bunuri prioritare clienților din Lista de așteptare sau clienții care comandă prin site pentru livrare imediată. Rețineți că este posibil să nu putem furniza mărfurile selectate plății în avans din cauza problemelor de producție sau a problemelor de verificare a calității identificate atunci când primim o comandă în stoc. În aceste circumstanțe, vă vom notifica prin e-mail și vom rambursa plata în avans pe cardul Dvs. de credit/debit în termen de 7 zile de la anunțarea că mărfurile au devenit indisponibile.

Dacă ați înregistrat adresa Dvs. de e-mail pentru a anunța sosirea unui produs specific prezentat pe site-ul nostru, vom încerca să vă informăm prin e-mail în termen de 48 ore de la data la care produsul devine disponibil pe site. Rețineți că, ocazional, anumite produse care au o cerere deosebit de mare se vor vinde în această perioadă.

Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că culorile sunt afișate cât mai exact posibil. gloss.md nu poate garanta că monitorul computerului Dvs. va afișa cu acuratețe culoarea adevărată. Dacă aveți întrebări legate de culoarea unui element, vă rugăm să ne contactați prin orice modalitate afisata in categoria Contacte pe acest site, înainte de a plasa comanda.

Acceptarea Comenzii

Odată ce ați făcut alegerea Dvs. și ați plasat comanda, veți primi un e-mail care să confirme detaliile comenzii. Acest e-mail NU este o acceptare a comenzii Dvs., doar o confirmare că am primit-o. În cazul în care produsul lipsește în stoc și nu poate fi suplinit în termeni rezonabili din cauza epuizării stocului distribuitorilor sau opririi producerii, veți fi notificat prin email, iar banii vă vor fi rambursați în termen de 7 zile.

Schimb și returnarea
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1465 din 08.12.2003, MO248-253/19.12.2003, art.1530, Anexa 2, p.4 (în redactia Hotărârii Guvernului nr. 1188 din 02.11.2007, МО175/09.11.2007), articolele de parfumerie și cosmetică nu pot fi schimbate sau returnate.

Puteți solicita schimbul sau returul produselor de alte categorii decât articole de parfumerie și cosmetică, achiziționate, în termen de 14 zile din clipa în care ați recepționat produsul. Pentru a confirma data recepționării vă rugăm să păstrați documentul confirmativ de la serviciul de curierat.  Consultați politica noastră privind schimburile și returul pentru mai multe detalii despre modul de solicitare a returnării.

Produsele returnate, în cazul în care sunt desigilate, deteriorate, nu includ materialele de ambalare, sunt murdare sau prezintă semne de modificare sau utilizare, nu pot fi acceptate și vă vor fi returnate. Rambursarea banilor nu poate fi procesată până când produsele vor fi returnate și inspectate de către Companie.

Legea aplicabilă

Condițiile de utilizare a prezentului acord, precum și orice litigii care ar putea apărea din acord sau prin utilizarea site-ului web sau a aplicației Companiei sunt reglementate prin legislația Republicii Moldova precum și cea Internațională.

În cazul în care aceste Termeni și Condiții de Utilizare vor fi considerate în careva parte nevalabile, anulate sau din orice motiv inaplicabile, această condiție va fi considerată nevalabilă însă nu va afecta validitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase.